תלמידי אופירה נבון והדמוקרטי ביער קפלן

תלמידי כיתות א' בבתי הספר היסודיים: אופירה נבון והדמוקרטי בכפר סבא לומדים יחד את שיעורי המדעים והטכנולוגיה ביער קפלן. זאת מתוך האמונה כי למידה משמעותית יותר תתקבל מתוך למידה חווייתית והוראה מגוונת. שיתוף הפעולה בין בתי הספר כולל גם: יום מסלולים ייחודי לקורסי בחירה, טקסים ממלכתיים ועוד. 

השיעורים ביער מאפשרים לתלמידים לצאת מהאזור המוכר והנוח שאליו הם רגילים, שבו הכול מובנה ומוכן לקראתם. כלומר, הם יוצאים למרחב פתוח וחדש המזמן התנסויות חדשות, מפתח את הסקרנות ומהווה קרקע פורייה לחקר הסביבה. כמו כן, הוא מאפשר להם ליצור את המשחק החופשי שלהם מתוך עולמם הפנימי והמלא דמיון, שאינו מקבע אותם אל תוך תבניות מאוד ברורות.

בהקשר זה, המרחב הטבעי הפנוי מעומס של גירויים מאפשר לילדים את המקום להתעמק בעשייה. התלמידים זוכים למרחב ושקט למשחקים קבוצתיים במרחב הפתוח, דבר המאפשר אינטראקציה חברתית מתוך פיתוח יכולות חברתיות. תפקיד המורה ביער משתנה, והוא הופך למתווך ולתומך בעשיית התלמידים.