השנה החלה יוזמה חינוכית חדשה בבית הספר היסודי "סורקיס" בכפר סבא- שיתוף פעולה בין מגזרי.

תלמידי סורקיס

מדובר על יוזמה של מחנכת כיתה ו', ליאור גבעון יצחקי, שיחד עם תלמידיה פתחו בפרויקט משותף עם בית הספר החדשני ביישוב הדרוזי, ירכא. במסגרת תכנית זו יתקיימו מספר פעילויות לאורך השנה, בין היתר: שיעור משותף באמצעות תכנת "סקייפ", מפגשים הדדיים, כתיבת מכתבים זה לזה ועוד. עם פתיחת שנת הלימודים שלחו התלמידים משני בתי הספר מכתבים אחד לשני.  

חשוב לציין כי פרט לפעילויות המשותפות לומדים התלמידים גם על אורח חיי העדה הדרוזית, בין היתר על: מוצא הדת ועיקריה, הדגל הדרוזי, מנהגים ועל האוכלוסייה בישראל. בנוסף לכך, לתכנית זו מטרות רבות כגון: עידוד תלמידים למעורבות חברתית, חיזוק הערכים של הכרת האחר, כבוד הדדי, חינוך לחברה ישראלית רב תרבותית, העשרת תכני הלמידה ודרכי ההוראה בבית הספר, חיזוק הקשר בין התלמידים לקהילה ועוד.

ניצה אורלי אבידר, מנהלת בית הספר "סורקיס": "בבית הספר שמים דגש על קבלת האחר והשונה, ולכן אנו מקדמים פעילויות בין מגזריות. דרך יוזמה זו אנו מבקשים לצאת למסע שיחזק את גורמי ההצלחה המאפשרים חיים משותפים תוך מתן כבוד והכרה באחר. כמו כן, אנו שואפים ליצירת קשר מיטבי בין תלמידינו לתלמידים הדרוזיים, תוך העשרת תכני הלמידה ועידוד למעורבות חברתית".