עיריית כפר סבא בהובלת מחלקת נוער, צעירים וקהילה שבאגף קהילה, רווחה ונוער, קיימה כנס איחוד מועצות התלמידים שהתקיים באודיטוריום בית ספיר.

צילום: פרטי

את הכנס הובילה מועצת הנוער העירונית, לקחו חלק כל מועצות התלמידים בחטיבות העליונות (ז'- י"ב), תנועות נוער וקבוצות מנהיגות שפועלות בעיר והוא התקיים במעמד: אשרת גני גונן- מנכ"לית העירייה, רפי דהן- מנהל מינהל חברה ונוער במחוז המרכז, מירב הלפמן- מנהלת מחלקת נוער, צעירים וקהילה וחוה הייטי אלל- מנהלת מדור הדרכה ומנהיגות צעירה.

הכנס המדובר נפתח בכינוס כללי באודיטוריום, ולאחר מכן התחלקו בני הנוער לקבוצות מיקוד שעסקו בנושאים הבוערים בקרב בני הנוער בעיר במטרה לקדמם, בין הנושאים: אוטובוסים בעיר, חינוך טכנולוגי, בניית מבנים נוספים לתנועות הנוער ועוד. מדובר על יוזמה של חברי מועצת הנוער שהחליטו על קבוצות אלה בפעם הראשונה. לסיום נערכו הבחירות לנציגים מבתי הספר, תנועות הנוער וקבוצות המנהיגות, שייקחו חלק בפעילות מועצת הנוער. 

מועצת הנוער העירונית בכפר סבא מורכבת מנציגים ופעילים נבחרים ממועצות התלמידים הבית ספריות העל יסודיות ונציגים ממסגרות נוער שונות בעיר, ביניהם: תנועות נוער וגופים התנדבותיים שונים הפועלים בעיר. רק לאחרונה פתחה המועצה החדשה את פעילותה, והחלה להשתתף בוועדות עירוניות. במהלך השנה המועצה דנה בנושאים החשובים על סדר היום של בני הנוער בעיר ופועלת למען הנוער ועל מנת לקדמו אל מול הגופים והארגונים השונים, בעיקר מול העירייה.

השנה, מועצת הנוער העירונית בחרה שלוש מטרות שנמצאות בעדיפות עליונה על פי צרכי הנוער הכפר סבאי: הרחבת והעמקת שורות המועצה והעלאת המודעות העירונית לפעילותה; העמקת הקשר עם מועצות התלמידים בבתי הספר ויצירת פרויקטים משותפים; ויצירת פעילויות רבות לאורך השנה המשלבות בני נוער עם מוגבלויות.

חווה הייטי אלל, מנהלת מדור הדרכה ומנהיגות צעירה ומנחת מועצת הנוער העירונית, "מזכירות מועצת הנוער מובילה את פעילות המועצה ברשות וקשובה לצרכים העולים מבני הנוער בעיר. הבחירות נעשו בצורה דמוקרטית אשר מקדמות ערכים של שוויון, חופש בחירה, אחריות חברתית ומעורבות. אני מזמינה את בני הנוער להצטרף למועצת הנוער העירונית ולהשפיע במרחב הבית ספרי , עירוני וחברתי ולשמש כסוכנים לשינוי חברתי אמיתי".