צילום: פרטיחבר מועצת העיר, אורן כהן (ליכוד) החליט השנה להתחפש למרוקאי אותנטי, אקיצר, למי היה לו ללכת חוץ מאשר ליו"ר תנועת ש"ס, נציג המרוקנים בכפר סבא רבתי וחבר מועצה אף הוא..? זו התוצאה